การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

          • รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถรับประทานสินค้า ได้แก่ :
           – สินค้าขึ้นรา
           – ขวดแก้วแตกเสียหาย
           – ขวดโหลแตกเสียหาย
           – สินค้าหมดอายุ 

          • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อเคลมสินค้าภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

          • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ บริษัท มิสเตอร์เค กิมจิ จำกัด โทร. 02 114 3102 ต่อ 5 หรือ กรอกฟอร์มด้านล่าง

การเปลี่ยนสินค้า

          • ท่านสามารถต้องการเปลี่ยนสินค้า สามารถทำได้ได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น

          • ในการเปลี่ยนสินค้าคำสั่งซื้อ อาจมีค่าดำเนินการ (ส่วนต่างของสินค้าหรือค่าขนส่ง)

          • หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หลายเลข 02 114 3102 ต่อ 1 หรือ แจ้งผ่าน LineOA : @mr.k (มี @ ด้วยนะครับ)