1. ลูกค้าที่ต้องการเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต

                  • เลือก Credit Card, QR Code, Line Pay, True wallet, GB PAY

                  • จากนั้นเลื่อนมาด้านล่างกด “CONTINUE TO PAYMENT” หรือ “สั่งซื้อ”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

         2. สามารถเลือกของแถม หรือ แลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษ

                  • กรณีต้องการกด “สั่งอันนี้เพิ่ม” (ปุ่มสีเขียว)

                  • กรณีไม่ต้องการ ” กดข้ามขั้นตอนนี้ ” (ปุ่มสีแดง)

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

         3. ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า GB Prime Pay ดังภาพ (รองรับการชำระ QR Code ของทุกธนาคาร)

                  • เลือก ชำระด้วย คิวอาร์โค้ด

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

         4. ลูกค้าสามารถใช้ Mobile Banking Application ของธนาคารที่ได้รับอนุญาต เช่น ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรี อยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ Mobile Application ของผู้ให้บริการ E-Wallet ที่รองรับ เช่น AIS mPAY, TrueMoney เป็นต้น สแกน QR Code มาตรฐาน เพื่อชำระเงินได้ทันที

Image 7
Image 11
Image 9
Image 10

ช่วยเหลือ