การขอใบกำกับภาษี
บริษัท มิสเตอร์เค กิมจิ จำกัด

*กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน หลังจากที่กรอกและส่งฟอร์มให้ทางเราแล้ว ทางแผนกบัญชีจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้า ทางอีเมลที่ลูกค้าแจ้งเข้ามา ภายในระยะเวลา 7-14 วันทำการ