โปรโมชั่น ส่งฟรี!!! ทุกรายการ เมื่อซื้อสินค้าครบ 200 บาท

ค่าจัดส่งพัสดุ คิดยังไง เท่าไร

ค่าส่ง 50 บาท
ซื้อครบ 200 บาท ส่งฟรี

เฉพาะพื้นที่ห่างไกล ค่าจัดส่ง 80 บาท
ซื้อครบ 200 บาทค่าส่งเหลือ 30 บาท

ขนส่งควบคุมอุณหภูมิค่าส่ง 150 บาท
ซื้อครบ 200 บาท ค่าจัดส่งเหลือ 100 บาท

ขนส่งควบคุมอุณหภูมิค่าส่ง 150 บาท
ซื้อครบ 200 บาท ค่าจัดส่งเหลือ 100 บาท

ช่วยเหลือ